...

هست طومار دل من به درازای ابد بر نوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو

نه پول درآوردن،

  نه مستقل شدن،

  نه این "خانوم" شنیدن ها،

  نه زود رفتن و دیربرگشتن ها،

  هیچکدام...

  من را همین حرف های تلخ پشت سرم،

  همین برخوردهای بی روح جلوی رویم،

  همین به زور خندیدن ها،

                            بزرگ می کند...

    ...

  می دانی!

  می دانم!

  که کم نیاورده ام..

  که اگر کمی کم گذاشته بودم،

  اگر ذره ای خرده شیشه داشتم،

  زودتر از اینها کنار کشیده بودم...

  ....

  گفتم که  حسابم حدا قل با تو صاف باشد!...

                       ****

  کمرم عجیب درد می کند،

  گردنم خشک است و رگ دست راستم کشیده،

  و این روزها،

  قلبم بیشتر از همیشه تیر می کشد..

  نایی اگر هست،

  تابی اگر مانده،

  امیدی اگر سوسو می زند؛

  فقط برای دستی است که بی هوا خورد به دست تو...

  هه!!

 دست ها پشت....

نوشته شده در یکشنبه بیست و یکم شهریور 1389ساعت توسط مژگان| |

وقتی بخوای فقط برای خودت باشی ... تنها باشی..
وقتی بخوای فقط با صفرها باشی..
عمر تو مثل یک خط منحنی روی خودت دور می زنه ..
مثل صفر.. باز از آخر میرسی به اول! می مونی .. می گندی ..
مثل مرداب مثل حوض .. بسته میشی..مثل دایره .. مثل "صفر"!
اما اگر جلوی "یک" بنشینی ...!!
اگر بخوای فقط برای "یک" باشی..
از پوچی . از تنهایی دربیایی .. همنشین " یک" بشی ...!
باید برای دیگران زندگی کنی

 

نوشته شده در سه شنبه شانزدهم شهریور 1389ساعت توسط مژگان| |

 

جهان این گونه آغاز می شود:
موج ها گهواره ی آسمان را می جنبانند
تو در میان ملافه ها جا به جا می شوی
وخواب را فرا می خوانی

بیدار شو تا از پی ات روان شوم

نوشته شده در جمعه پنجم شهریور 1389ساعت توسط مژگان| |

پیاده امده ام !

بی چارپا و چراغ... بی اب و ایینه... بی نان و نوازشی حتی...

تنها کوله ای کهنه و کتابی کال

و...

دلی که سوختن پروانه را نشان شقاوت شمع نمی داند!

کوله بارم ...

پراز گریه های بی فروغ است!

پراز دشت های بی اهو...

پراز نگاه کودکانی که شمردن تمام ستارگان نا تمام اسمان هم ٬

انها را به خانه ی خواب نمی رساند!

می دانم !

کوله ام سنگین و دلم غمگین است !

اما..

تو دلواپس نباش...

نیامده ام که بمانم...

حالا بگو:

دراین تراکم تنهایی٬ مهمان بی چراغ نمی خواهی؟؟؟

نوشته شده در چهارشنبه سوم شهریور 1389ساعت توسط مژگان| |


Design By : Night Skin